مهرداد صدیقیان

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«شه سوار» ۶ خرداد ۱۴۰۳
«تصور» ۶ خرداد ۱۴۰۳
«لامینور» ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پوستر فیلم سونامی سونامی ۴ دی ۱۳۹۸