مهرداد صدیقیان

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«لامینور» ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پوستر فیلم سونامی سونامی ۴ دی ۱۳۹۸