میرطاهر مظلومی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بانک زده ها» ۴ آبان ۱۴۰۱
«سگ بند» ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
«شهر گربه ها» ۱۴ آذر ۱۴۰۰
«گشت ارشاد ۳» ۱ آذر ۱۴۰۰