آزاده صمدی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«خط استوا» ۸ اسفند ۱۴۰۱
پوستر فیلم زیر نظر زیر نظر ۴ دی ۱۳۹۸