امیر آقایی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«نبودنت» ۶ خرداد ۱۴۰۳
«بی مادر» ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
«خائن‌کشی» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«شنای پروانه» ۶ خرداد ۱۴۰۳
«دیدن این فیلم جرم است» ۶ خرداد ۱۴۰۳