امیر آقایی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بی مادر» ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
«خائن‌کشی» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«شنای پروانه» ۷ بهمن ۱۴۰۱
«دیدن این فیلم جرم است» ۷ بهمن ۱۴۰۱