امیر جعفری

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«سگ بند» ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
«گشت ارشاد ۳» ۱ آذر ۱۴۰۰
پوستر فیلم زیر نظر زیر نظر ۴ دی ۱۳۹۸