امین میری

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«نپتون» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«کت چرمی» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«سه کام حبس» ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
«هناس» ۱۲ بهمن ۱۴۰۰