امین میری

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«کت چرمی» ۱۶ آذر ۱۴۰۲
«سه کام حبس» ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
«هناس» ۱۲ بهمن ۱۴۰۰