اکبر عبدی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«جزیره فضایی: تورنادو۲» ۲۹ آذر ۱۴۰۱
«نقره داغ» ۱۹ خرداد ۱۴۰۱