بابک کریمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«فسیل» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«بخارست» ۱ آذر ۱۴۰۱
«مجبوریم» ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
«مرد بازنده» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«بی همه چیز» ۲۹ آذر ۱۴۰۰
بی همه چیز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
بی همه چیز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹