بهرام افشاری

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«فسیل» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«سگ بند» ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
«صحنه زنی» ۹ بهمن ۱۴۰۰
پوستر فیلم آقای سانسور آقای سانسور ۱۴ شهریور ۱۳۹۹