بهنام تشکر

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بهشت تبهکاران» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«آپاراتچی» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«پرویز خان» ۲۴ تیر ۱۴۰۳