تورج الوند

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«آسمان غرب» ۲ مرداد ۱۴۰۳
«آپاراتچی» ۲ مرداد ۱۴۰۳