تورج الوند

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«آسمان غرب» ۵ اسفند ۱۴۰۲
«آپاراتچی» ۵ اسفند ۱۴۰۲