جواد عزتی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«دوزیست» ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
«مرد بازنده» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«شنای پروانه» ۷ بهمن ۱۴۰۱
پوستر فیلم جهان با من برقص جهان با من برقص ۱۱ دی ۱۳۹۸