جواد عزتی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«تمساح خونی» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«کت چرمی» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«دوزیست» ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
«مرد بازنده» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«شنای پروانه» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
پوستر فیلم جهان با من برقص جهان با من برقص ۱۱ دی ۱۳۹۸