حسام محمودی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«غریب» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«رمانتیسم عماد و طوبا» ۱۰ آذر ۱۴۰۰
رمانتیسم عماد و طوبا ۱۶ آذر ۱۴۰۲