حسام محمودی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«شکار حلزون» ۶ خرداد ۱۴۰۳
«غریب» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«رمانتیسم عماد و طوبا» ۱۰ آذر ۱۴۰۰
رمانتیسم عماد و طوبا ۶ خرداد ۱۴۰۳