حسین پاکدل

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«شکار حلزون» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«دیدن این فیلم جرم است» ۲۴ تیر ۱۴۰۳