حسین پاکدل

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«شکار حلزون» ۵ اسفند ۱۴۰۲
«دیدن این فیلم جرم است» ۵ اسفند ۱۴۰۲