حمید ابراهیمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«کوزوو» ۸ شهریور ۱۴۰۱
«دیدن این فیلم جرم است» ۳ مهر ۱۴۰۲