داود فتحعلی‌بیگی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«صبح اعدام» ۲۳ خرداد ۱۴۰۳