رضا شفیعی جم

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بازیووو» ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
«مورچه خوار» ۶ اسفند ۱۴۰۰
«آپاچی» ۲۴ آبان ۱۴۰۰