سارا بهرامی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«چپ راست» ۱۸ دی ۱۴۰۱
«علف زار» ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
«خائن‌کشی» ۹ بهمن ۱۴۰۰
روشن ۲۳ خرداد ۱۴۰۳