سام درخشانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«پالتو شتری» ۲ بهمن ۱۴۰۱
«قدغن» ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
فیلم سینمایی ۲۸۸۸ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰