سحر قریشی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بانک زده ها» ۴ آبان ۱۴۰۱
«آپاچی» ۲۴ آبان ۱۴۰۰
«تکخال» ۳ فروردین ۱۴۰۰