سمیرا حسن پور

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«تابستان همان سال» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
«سه کام حبس» ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
«نمور» ۱۲ بهمن ۱۴۰۰