شهرام حقیقت دوست

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«قلب رقه» ۵ اسفند ۱۴۰۲