طناز طباطبایی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بی رویا» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«شنای پروانه» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳