عامر علی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«قلب رقه» ۲۴ تیر ۱۴۰۳