عباس جمشیدی‌فر

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«شه سوار» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«تمساح خونی» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«جزیره فضایی: تورنادو۲» ۲۹ آذر ۱۴۰۱