علی باقری

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«پرویز خان» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«عنکبوت» ۶ اسفند ۱۴۰۰
«شب طلایی» ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
«دیدن این فیلم جرم است» ۲۴ تیر ۱۴۰۳