فرهاد آییش

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«کوزوو» ۸ شهریور ۱۴۰۱
«شهر گربه ها» ۱۴ آذر ۱۴۰۰