فرید سجادی حسینی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«نبودنت» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
«عنکبوت» ۶ اسفند ۱۴۰۰
«بی همه چیز» ۲۹ آذر ۱۴۰۰
بی همه چیز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
بی همه چیز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹