محسن تنابنده

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«سه کام حبس» ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
«جنگ جهانی سوم» ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
«عنکبوت» ۶ اسفند ۱۴۰۰
«قهرمان» ۴ آبان ۱۴۰۰
روزی روزگاری آبادان ۲۳ خرداد ۱۴۰۳