مصطفی ساسانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«قلب رقه» ۲ مرداد ۱۴۰۳