مهدی شیخ عیسی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«قلب رقه» ۲۳ خرداد ۱۴۰۳