مهدی فریضه

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«پرویز خان» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
تی تی ۱۴ مرداد ۱۴۰۱