مهدی قربانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«پرویز خان» ۴ اسفند ۱۴۰۲
«روز صفر» ۲۹ اسفند ۱۴۰۰