مهدی هاشمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«آغوش باز» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«انفرادی» ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱