مهران مدیری

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«تابستان همان سال» ۵ اسفند ۱۴۰۲
«خائن‌کشی» ۹ بهمن ۱۴۰۰