نادر سلیمانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«والدین امانتی» ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
«دینامیت» ۲۲ دی ۱۴۰۰
گیج گاه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
پوستر فیلم آبادان یازده 60 آبادان یازده ۶۰ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹