نادر سلیمانی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«والدین امانتی» ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
«دینامیت» ۲۲ دی ۱۴۰۰
گیج گاه ۷ بهمن ۱۴۰۱
پوستر فیلم آبادان یازده 60 آبادان یازده ۶۰ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹