نازنین بیاتی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«سگ بند» ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
«شادروان» ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
«دینامیت» ۲۲ دی ۱۴۰۰