• Male

هادی حجازی فر

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«دوزیست» ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
«موقعیت مهدی» ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
فیلم سینمایی ۲۸۸۸ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
«بی همه چیز» ۲۹ آذر ۱۴۰۰
بی همه چیز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
بی همه چیز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کاور فیلم منطقه پرواز ممنوع منطقه پرواز ممنوع ۱۴ مهر ۱۳۹۸