هادی کاظمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«شه سوار» ۶ خرداد ۱۴۰۳
«فسیل» ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
«بخارست» ۱ آذر ۱۴۰۱