پارسا پیروزفر

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«مجبوریم» ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تی تی ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
پوستر فیلم بی حسی موضعی بی حسی موضعی ۱۹ شهریور ۱۳۹۹