پریوش نظریه

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«پالتو شتری» ۲ بهمن ۱۴۰۱
«مجبوریم» ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱