پژمان بازغی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بازیووو» ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
«ترانه ای عاشقانه برایم بخوان» ۷ بهمن ۱۴۰۱
«هفته‌ای یکبار آدم باش» ۳ فروردین ۱۴۰۰