پژمان بازغی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بهشت تبهکاران» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
«تابستان همان سال» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
«بازیووو» ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
«ترانه ای عاشقانه برایم بخوان» ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
«هفته‌ای یکبار آدم باش» ۳ فروردین ۱۴۰۰