گیتی قاسمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«شه سوار» ۲۴ تیر ۱۴۰۳
«نقره داغ» ۱۹ خرداد ۱۴۰۱