اصغر نعیمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«۲روز دیرتر» ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
«خط استوا» ۸ اسفند ۱۴۰۱