اصغر نعیمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«خط استوا» ۸ اسفند ۱۴۰۱