بابک خوچه پاشا

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«آبی روشن» ۲ مرداد ۱۴۰۳