بهروز افخمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«صبح اعدام» ۲۵ تیر ۱۴۰۳