سید مرتضی فاطمی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«بی مادر» ۱۰ بهمن ۱۴۰۰