علی طاهرفر

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«آپاراتچی» ۵ اسفند ۱۴۰۲