مجید مافی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«قدغن» ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
«تکخال» ۳ فروردین ۱۴۰۰