مجید صالحی

آثار

تصویر نام اثر تاریخ
«صحنه زنی» ۹ بهمن ۱۴۰۰
«برف آخر» ۱۳ بهمن ۱۴۰۰